@ TRUYỀN THÔNG

@ TRUYỀN THÔNG
Hiện:
Tìm theo:
Thiết lập quan hệ với các cơ quan truyền thông. (Media)
  Thiết lập quan hệ với các cơ quan truyền thông. (Media):  Bạn không thể phát triển doanh nghiệp nếu thiếu sự hỗ trợ của truyền thông. Đây là cách đơn giản nhất để khách hàng tin tưởng vào sản phẩm của công ty bạn. Khi ngày ngay, công nghệ thông tin càng phát triển, thì vai tr..
[Chi tiết]
Đánh giá truyền thông. (Rating)
  Tổ chức, thực hiện, giám sát, đánh giá các phương tiện truyền thông. (Rating):  Để đảm bảo việc truyền thông hiệu quả, nhằm giảm thiểu tối đa việc quảng cáo sai mục đích. Việc thống kê và giảm sát quá trình quảng bá thương hiệu là điều cần thiết cho doanh nghiệp. Khi sự cạnh ..
[Chi tiết]
Copyright © 2014 TW TOWN. All rights reserved.

BACK TO TOP